Dolinki Podkrakowskie

Jura Krakowsko-Częstochowska nie jest co prawda terenem górskim, jednak elementy krajobrazu, które zobaczymy na jej szlakach należą do typowo górskich! Wędrując po jurze natkniemy się zarówno na strzeliste skały, jaskinie, głębokie doliny, urwiste zbocza oraz wysokie wzniesienia. Tak samo jak w górach! Zapraszam na wycieczkę po Dolinkach Podkrakowskich!

Osoba znająca się nieco na rzeczy zwróci nam uwagę, że w odróżnieniu od swych górskich odpowiedników, jurajskie elementy krajobrazu nie powstały poprzez ruchy górotwórcze, czyli wypiętrzanie warstw skalnych, tylko przez długotrwałą erozję materiału. Różnica ta nie powinna jednak stanowić przeszkody dla osób lubiących tereny górskie, aby odwiedzić miejsca prezentowane poniżej.

19 marca 2016

Wejście do Jaskini Mamutowej (Wierzchowskiej Dolnej).


Na stropie tej jaskini wytyczono jedne z najtrudniejszych w Polsce tras wspinaczkowych, o czym decyduje rzadko spotykane silne przewieszenie.


Najprawdopodobniej współczesne imitacje pradawnych rysunków naskalnych.
Widok znad Jaskini Mamutowej.

Wejście do Jaskini Wierzchowskiej Górnej.


Stalagmity.

Symboliczna figura lwa jaskiniowego zamieszkującego niegdyś tę jaskinię.


Figura hieny jaskiniowej, która również zamieszkiwała tę jaskinię setki tysięcy lat temu.


Rekonstrukcja siedziby człowieka pierwotnego, którego ślady bytowania także tutaj odnaleziono.Śpiące Rhinolophus hipposideros, czyli Podkowce Małe.

Podkowce Małe to jedne z najmniejszych nietoperzy występujących w Polsce. Objęte są całkowitą ochroną, mimo, że na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są gatunkiem dość licznym ze względu na mnogość jaskiń, które stanowią ich siedliska.


Wyjście z jaskini.

Kiedyś turyści wchodzili tym wejściem jednak obecnie uległo to zmianie.


Po prawej widoczne współczesne wejście do jaskini.


Brama Bolechowicka, czyli początek Doliny Bolechowickiej, widziana z oddali.Brama Bolechowicka - jej skały wznoszą się na wysokość 30 m.
Wschodnia skała Bramy Bolechowickiej zwana Filarem Abazego.

Zachodnia skała Bramy Bolechowickiej zwana Filarem Pokutników. Nazwy te zostały nadane przez wspinaczy jeszcze przed II WŚ.


Kolejna Dolinka Podkrakowska - Dolina Kobylańska.

Ostatnia z odwiedzonych dolin - Dolina Kluczwody.

Kluczwoda - potok drążący tę dolinę.

Wzdłuż tego potoku w czasie zaborów przebiegała granica między cesarstwami Austrii i Rosji.

Zamkowa Skała - znajdują się na niej pozostałości murów dawnego zamku z XIV w.


Komentarze

"To ryzykowna sprawa wychodzić z domu za próg. Uważaj na nogi, bo nie wiadomo, dokąd Cię poniosą."
J.R.R. Tolkien