Regulamin konkursu "Na górskim szlaku"1. Organizatorem konkursu jest Permanent Travel - administrator bloga wktoregory.blogspot.com (zwany dalej organizatorem).
2. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie są: wydawnictwo kartograficzne COMPASS Sp. z o.o. Sp.k. oraz sklepdlaturysty.pl.
3. Strona konkursowa jest dostępna pod adresem wktoregory.blogspot.com
4. Konkurs trwa od 13.12.2016 do 26.12.2016 do godz. 23:59.
5. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres wktoregory@op.pl wiadomości e-mail zawierającej:
- jedno autorskie zdjęcie wpasowujące się w temat konkursu: "Na górskim szlaku" (wymagana szerokość pliku: 1000 pikseli, zdjęcie powinno być zatytułowane w nazwie pliku)
- imię i nazwisko lub pseudonim uczestnika konkursu, którym ma zostać podpisane przesłane zdjęcie.
6. W razie błędów lub braków w treści zgłoszenia oraz w przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu, zgłoszenie może zostać odrzucone bez podania uzasadnienia.
7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Polski.
8. Przesyłając zgłoszenie konkursowe na adres wktoregory@op.pl uczestnik oświadcza tym samym, że wyraża zgodę na przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych przesłanych w wiadomościach e-mailowych w celach potrzebnych do realizacji TEGO konkursu. Ponadto, przesyłając zdjęcie konkursowe uczestnik oświadcza, że jest jego autorem a wszelkie ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich oraz konsekwencje wynikające z publikacji tego zdjęcia na stronie wktoregory.blogspot.com bierze on na siebie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nie publikowania zgłoszeń nie spełniających wymagań bez uzasadniania swojej decyzji. Dotyczy to zarówno zdjęć niezgodnych z tematem konkursu, jak i zdjęć o generalnie nieodpowiedniej treści.
10. Zakwalifikowane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie wktoregory.blogspot.com wraz z nazwiskiem oraz imieniem (lub pseudonimem) autora w kolejności alfabetycznej (pod uwagę brane będzie najpierw imię, w razie jego nie podania nazwisko a przy jego braku pseudonim). Zdjęcia te mogą też zostać opublikowane na profilach Facebook patronów medialnych konkursu.
11. Nagrodami w konkursie są mapy ufundowane przez wydawnictwo kartograficzne COMPASS Sp. z o.o. Sp.k. oraz kompasy ufundowane przez sklepdlaturysty.pl. W konkursie przyznane zostaną następujące zestawy nagród:
Za zajęcie pierwszego miejsca – zestaw map „Polskie Karpaty” oraz kompas SUUNTO A-10 NH.
(w skład zestawu wchodzą mapy wszystkich głównych pasm polskich Karpat: Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski, Beskid Żywiecki, Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Beskid Niski, Gorce, Pieniny, Tatry Polskie, Bieszczady)
Za zajęcie drugiego miejsca – zestaw map „Karpackie Perełki” oraz kompas METEOR z lusterkiem.
(w skład zestawu wchodzą wybrane mapy polskich Karpat: Beskid Żywiecki, Beskid Niski, Gorce, Pieniny, Tatry Polskie, Bieszczady)
Za zajęcie trzeciego miejsca - zestaw map „Karpackie Perełki MINI” oraz kompas ROCKLAND WAY.
(w skład zestawu wchodzą wybrane mapy polskich Karpat: Pieniny, Tatry Polskie, Bieszczady)
12. Zwycięzcami konkursu będą trzy osoby, które prześlą kompletne zgłoszenia zawierające najbardziej interesujące zdjęcia.
13. Zgłoszenia oceniane będą przez administratora bloga wktoregory.blogspot.com oraz przez przedstawicieli obu fundatorów nagród.
14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 7 dni od daty zakończenia konkursu na blogu wktoregory.blogspot.com. Jedynie zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą e-mailową. Organizator poprosi też wtedy o wiadomość zwrotną zawierającą adres, na który ma zostać dostarczona nagroda. Podanie adresu jest dobrowolne, jednak jego nie podanie uniemożliwi dostarczenie nagrody. Podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Nie będą też udostępniane stronom trzecim, w tym fundatorom nagród.
15. Nagrodzone zdjęcia zostaną zamieszczone na blogu wktoregory.blogspot.com wraz z imieniem i nazwiskiem autora (w celu zapewnienia przejrzystości organizacji konkursu, na tym etapie nie będzie można posługiwać się już pseudonimem ani samym imieniem) oraz nazwą miejscowości, w której mieszka. Zdjęcia mogą pojawić się też na profilach Facebook fundatorów nagród i patronów medialnych (jeśli wyrażą oni taką wolę – ich decyzja jest niezależna od woli organizatora).
16. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane drogą pocztową w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Warunkiem wysłania nagrody będzie przesłanie organizatorowi odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w punkcie 14 niniejszego regulaminu.
17. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
18. W kwestiach spornych organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w czasie trwania konkursu.
20. Uczestnik w każdej chwili może wycofać swoje zdjęcie z konkursu lub zmienić je na inne wysyłając odpowiednią wiadomość na wktoregory@op.pl. Organizator usunie bądź wymieni zdjęcie zaraz po odczytaniu wiadomości.

"To ryzykowna sprawa wychodzić z domu za próg. Uważaj na nogi, bo nie wiadomo, dokąd Cię poniosą."
J.R.R. Tolkien

Wspierają mnie:

CQB.PL Ledlenser COMPASS
mountainking.pl frago.pl Varms Knives Sygnatura